Każda grupa wiekowa podzielona jest na poszczególne poziomy zaawansowania.

Każdy poziom zaawansowania to dwa semestry nauki.

W celu przypisania Twojego Dziecka na optymalny poziom zaawansowania zapraszamy na BEZPŁATNE SPOTKANIE Z METODYKIEM.

Po zakończeniu nauki w ramach programu MAŁA LINGUA, dzieci mogą kontynuować naukę w ramach programu LINGUA TEENS SPACE, przygotowanego specjalnie dla młodzieży i biorącego pod uwagę potrzeby i preferencje młodzieży w nauce języka obcego.

 

Poniżej przedstawiamy charakterystykę poszczególnych grup wiekowych.

Nicholas's Little Starters 3-5 lat

Alice's Juniors 6-9 lat

Early Teens
10-12 lat

 

Grupa wiekowa 3-5 lat - przedszkolna

Program dla tej grupy realizowany jest na 3 poziomach zaawansowania.

Na każdy poziom składają się 2 semestry nauki, po 32 godziny lekcyjne każdy.

Pierwszy poziom skierowany jest dla dzieci w wieku 3-4 lat, które po jego ukończeniu kierowane są na specjalną ścieżkę nauki uwzględniającą tak wczesny start z naszą metodą. Kolejne poziomy dedykowane są czterolatkom i pięciolatkom. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut, gdyż dzieci w tym wieku charakteryzują krótkie odcinki koncentracji uwagi.

Po roku nauki na kursie o takiej częstotliwości umiejętności Dzieci 3-4 letnich są ściśle zależne od wieku. Ich postęp zauważalny jest szczególnie w sferze leksykalnej. Dzieciom wprowadzane są zawsze konstrukcje pełnozdaniowe lecz ze względu na ich wiek produkcja takich zdań nie jest u nich spontaniczna i czasem wymaga konkretnego bodźca do ich aktywacji. Komunikacja dzieci w tym wieku po pierwszym roku skoncentrowana jest na wyuczonych mechanicznie na pamięć krótkich zwrotach. Ważnym elementem nauki takich dzieci jest tzw. „cichy okres”, który często uniemożliwia obserwację postępu bądź jego intensywniejszą stymulację.


Dzieci w wieku 5 lat potrafią wypowiadać zdania i zadawać pytania z zakresu wprowadzonego słownictwa i języka sytuacyjnego. Potrafią np. prawidłowo zareagować u lekarza i powiedzieć jaka część ciała je boli. Niestety nadal nie są w stanie samodzielnie budować zdań i dowolnych wypowiedzi abstrakcyjnych (nie wyuczonych wcześniej pamięciowo / mechanicznie). Jednakże na tym etapie opanowanie języka staje się już coraz bardziej aktywne.


Grupa wiekowa 6-9 lat - klasy 0, I, II, III

Program dla tej grupy wiekowej realizowany jest na 4 poziomach zaawansowania. Na każdy poziom składają się 2 semestry nauki po 32 lekcje. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 min zerówka i 60 minut klasy I-III.


Widoczny postęp językowy dzieci obserwowany jest już po pierwszym roku nauki (dzieci potrafią tworzyć pełnozdaniowe komunikaty, reagować w wybranych sytuacjach życia codziennego). Podczas drugiego roku nauki dzieci poznają coraz więcej słownictwa oraz aktywnych struktur niezbędnych do komunikacji. W trzecim roku nauki dzieci potrafią już komunikować się samodzielnie, poprzez tworzenie pełnych zdań, które pozwalają im nie tylko opisywać rzeczywistość, ale także o tej rzeczywistości się coś dowiedzieć. Na tym poziomie z „odpowiadającego” przekształcają się w „pytającego”. W zakresie poznanych konstrukcji gramatycznych i poznanego słownictwa dzieci potrafią sformułować dowolne zdanie. Czwarty poziom jest już oczywiście utrwaleniem wszystkiego co poznały dzieci, ale także poziom ten wprowadza już bardzo zróżnicowane alternatywy przebiegu konkretnych dialogów dla języka sytuacyjnego.

 

Grupa wiekowa 10-12 lat - klasy IV, V, VI

Program dla tej grupy wiekowej realizowany jest na 4 poziomach zaawansowania. Na każdy poziom składają się 2 semestry nauki, po 32 lekcje. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut.

W tej grupie wiekowej dzieci przechodzą z metody zapamiętywania mechanicznego, na pamięć, na metodę związaną z tłumaczeniem różnych zagadnień od strony logicznej, rozpoczyna się opanowywanie języka wg. metody tradycyjnej. Wprowadzona zostaje gramatyka w formie opisowej tj. np. odmiany części mowy, tak by dzieci w pełni rozumiały dlaczego dany komunikat wygląda tak a nie inaczej.

Dziecko rozpoczynając kurs od podstaw najpierw poznaje konstrukcje oraz słownictwo, które będzie niezbędne do podstawowej komunikacji. Kolejne poziomy wprowadzają coraz większy zakres leksykalny i gramatyczny, którego nacisk rozłożony jest na umiejętność wypowiedzi pełnozdaniowych oraz użycie języka sytuacyjnego. Po czterech latach nauki osiągany jest poziom średnio zaawansowany , pozwalający na formułowanie dowolnych abstrakcyjnych wypowiedzi i swobodną komunikację w zakresie sytuacji życia codziennego typu: w sklepie, u lekarza, na lotnisku, na poczcie, w Internecie, w bibliotece etc.

MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE
WHERE KNOWLEDGE AND FUN MEET HALFWAY.

Zapisz się na kurs językowy

Zapisy online

Nasi partnerzy

Strony internetowe TRUSTNET
Copyright (c) MALA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone