O skuteczności nauczania języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym rozmawiamy z Panią Moniką Ferreira, twórcą metody nauczania dla dzieci MAŁA LINGUA i Dyrektorem Zarządzającym w sieci wyspecjalizowanych szkół języków obcych dla dzieci i młodzieży MAŁA LINGUA Grupa PWN

Jakie cele warto stawiać wczesnej edukacji językowej?

Już nawet na tym bardzo wczesnym etapie edukacyjnym powinniśmy przygotowywać dzieci do komunikacji w naturalnym środowisku, tak, aby dziecko zrozumiało, że języka uczy się po to, aby porozumieć się w prawdziwym świecie. Nie możemy zakładać, że ta wczesna faza edukacyjna to okres rozwijania u dziecka kultury, bazy językowej, aby mu było łatwiej w przyszłości. Zależy nam, aby dziecko wypowiadało zdania. Oczywiście u maluchów będą to proste charakterystyczne wyrażenia, jednak wczesna edukacja językowa nie może ograniczać się do rozwijania u dzieci znajomości pojedynczych słów.

Na co powinien zwrócić uwagę dyrektor przedszkola, wybierając ofertę językową dla swojej placówki?

Przed podjęciem decyzji dyrektor placówki powinien przede wszystkim zrozumieć system założeń metody, którą chce wprowadzić do przedszkola. Ważne jest, aby upewnił się, że metoda pracy jest w ogóle zdefiniowana, aby miał świadomość, jakie cele dla edukacji przedszkolnej zakłada i jakie techniki pracy z dziećmi na zajęciach są planowane, aby osiągnąć skuteczność nauczania. Na każdy miesiąc nauki zaplanowane być powinny mierzalne cele umiejętności językowych, tak, aby można było oceniać postępy.

A czy w ogóle możemy mówić o skuteczności nauczania u maluchów? Jak angażować i motywować dzieci, aby je skutecznie nauczyć?

Założenie skutecznego nauczania obowiązuje także u maluchów! Rodzic będzie dumny, widząc swoje małe dziecko porozumiewające się na zagranicznych wakacjach z rówieśnikami. To jest najważniejszym miernikiem skuteczności. A jak to osiągnąć? Dzieci uczą się najlepiej tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami, poprzez muzykę, rytm, rym, twórcze działanie, poprzez stymulowanie zmysłów, docieranie do wyobraźni dziecka. Niezwykle ważne jest stwarzanie na lekcji języka obcego środowiska bliskiemu wrażliwości dziecka, aby chciało się ono zaangażować i otworzyć, wystąpić i wygłosić komunikat w języku obcym. W MAŁA LINGUA wprowadzamy dzieci do baśniowego świata Livendell, gdzie mieszka Rodzina Blabbersów, gdzie świat ludzki miesza się ze światem kosmicznych stworów, magicznych wróżek, światem pełnym przygód. Tak docieramy do dziecięcej wyobraźni. Dzieci zaciekawione historiami Blabbersów, wcielają się w role baśniowych bohaterów, chętnie angażują się na zajęciach, wypowiadając pełnozdaniowe komunikaty językowe.

Jakie są zagrożenia dla edukacji językowej na wczesnym etapie edukacyjnym?

Na wczesnym etapie edukacyjnym dzieci uczą się struktur językowych automatycznie, mechanicznie na pamięć, ważne jest więc wpisanie w założenie programowe struktur językowych, nie samych słów. Dalej, zadaniem nauczyciela jest zastosowanie takiego systemu powtórzeń, który przeprowadzi wyuczone pamięciowo struktury z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Niedoświadczony nauczyciel, uczący intuicyjnie, bardzo często nie potrafi poradzić sobie z ograniczeniem procesu zapominania poznanych przez dziecko zasobów językowych. Bardzo często występującym zagrożeniem dla skutecznego nauczania u maluchów jest brak koncentracji na uczeniu zdań, pomijanie powtórzeń, co skutkuje szybkim zapominaniem i znajomością „przysłowiowych zwierząt i kolorów” w języku obcym.

Jakie ciekawe pomysły można realizować z dziećmi w przedszkolach?

Metoda MAŁA LINGUA zakłada rozwijanie u dzieci ich Dziecięcych Smaków Świata. Chodzi nam o to, aby na lekcjach języków inspirować dzieci podróżami, rozwijać ich świadomość kulturową i wiedzę o świecie. Bardzo nam zależy na stwarzaniu twórczego środowiska nauki, w którym dzieci uczą się języków, biorąc udział w ogólnorozwojowych projektach dydaktycznych.

W tym roku nasi uczniowie bardzo zaangażowali się, tworząc m.in. rymowanki z podróży Blabbersów do Hiszpanii do gotowych podkładów muzycznych oraz projektując gry planszowe z wyrażeniami przydatnymi w podróży oraz elementami wiedzy o świecie. Kuzyn Lopez zabrał naszych bohaterów do Barcelony, gdzie spotkali Pisarza z Livendell i wraz z nim przeżyli wiele ciekawych przygód…

MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE Sp z o.o.

ogólnopolska sieć szkół języków obcych dla dzieci i młodzieży Grupa PWN

MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE
WHERE KNOWLEDGE AND FUN MEET HALFWAY.

Zapisz się na kurs językowy

Zapisy online

Nasi partnerzy

PWN Matplaneta Talenty Guliwer
Strony internetowe TRUSTNET
Copyright (c) MALA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone