O Metodzie

Metoda MAŁA LINGUA została stworzona z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 12 lat. Oparta jest na autorskim motywie Rodzinie Blabbersów z Livendell – magicznej krainy, mieszczącej się w innym, kosmicznym wymiarze.

Co zakłada metoda MAŁA LINGUA?

Na zajęciach wykorzystujących teatralizację z fabułą związaną z przygodami Blabbersów oraz umuzykalnienie, nasi uczniowie uczą się używać pełnych struktur zdaniowych, przygotowują się do komunikacji w naturalnym środowisku językowym oraz rozwijają umiejętności „small talk”. Proces zapominania poznanych dotąd zasobów językowych podlega znacznemu ograniczeniu poprzez stały i konsekwentny system powtórzeń, co w efekcie determinuje mierzalny postęp językowy.

Cele dydaktyczne

Bajkowy kontekst zajęć osadzony w aspekcie barwnych przygód Blabbersów oraz wykorzystanie wielu wspaniałych autorskich pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych oddziałuje na dziecięcą wyobraźnię oraz pozwala wszystkimi zmysłami zanurzyć się w języku. Poprzez muzykę, rytm, rym, obrazy, dotyk, uczucia i działania nasi uczniowie w naturalny sposób przyswajają nie tylko wiedzę językową, ale także niezbędne umiejętności komunikacyjne, tak ważne w procesie nauki języka obcego. Cele ogólnorozwojowe, jakie zakłada metoda MAŁA LINGUA to zdobywanie przez dzieci wiedzy o świecie, rozwijanie pojęcia multikulturowości, zdolności interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji oraz inspirowanie podróżami.

Nauczanie projektowe

Nauczanie w szkole MAŁA LINGUA ma charakter projektowy. W jego toku staramy się uwzględnić i jak najlepiej wykorzystać Inteligencje Wielorakie (wg teorii Howarda Gardnera), czyli indywidualne predyspozycje, zdolności i mocne strony dzieci, tak, aby mogły sprawdzić się w swoich dziedzinach, a uczestnictwo w zajęciach było dla nich motywujące. Nauka metodą projektu w MAŁA LINGUA ma na celu wprowadzanie na zajęciach językowych wiedzy o krajach świata. Dzieci poznają inne kultury, muzykę, zwyczaje, potrawy innych narodowości. 

Teatralizacja z fabułą w metodzie MAŁA LINGUA

W osiąganiu skuteczności metody MAŁA LINGUA w nauczaniu dzieci do 9 roku życia podstawową rolę odgrywa DRAMA – forma teatru na zajęciach, z głęboko rozwiniętą fabułą – każda lekcja to inny odcinek z życia i przygód naszej Baśniowej Rodziny. Nasi uczniowie wiedzą, że stolica Livendell to Livendeloa, kochają Wróżkę Inez, zachwycają się obrazami Wujka Jonathana, uwielbiają, gdy Lopez zaprasza je do odkrywania ziemskiego świata. 

Dzięki zróżnicowaniu stosowanych technik pracy na zajęciach i różnorodności tematyki zajęć (fabuła na zajęciach), dzieci są zaangażowane w przejmowanie ról Blabbersów i w ten sposób chętnie ćwiczą wprowadzane struktury językowe.

Modyfikacja metody w grupie wiekowej 10-12 lat

Założenie stymulowania zmysłów dziecka znajduje swoje ograniczenia w grupie wiekowej 10-12 lat, kiedy to struktury gramatyczno-leksykalne są już wprowadzane w sposób opisowy. Dla grupy wiekowej 10-12 lat metoda i zastosowanie motywu Blabbersów zostały odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb tej grupy wiekowej. Baśniowy motyw rodziny Blabbersów zastąpiliśmy motywem SPACE, który zapewni uczniom autonomię w procesie opanowywania języka. Uczniowie mają możliwość wpływania, we współpracy z Lektorem, na formę i kontekst zajęć. Lektor bierze pod uwagę ich umiejętności i zainteresowania. 

Umuzykalnienie 

Poprzez zastosowanie drylu językowego, rymowanek, chantów i melodyjnych piosenek w realizacji metody MAŁA LINGUA rozwijamy zarówno muzykalność dzieci, jak i ich zdolności językowe. Na każdej lekcji rozśpiewane dzieci podświadomie chłoną struktury pełnozdaniowe. Piosenkom i chantom towarzyszom ćwiczenia, które dzieci wykonują w pięknie ilustrowanej książce.  

Materiały dydaktyczne

W ramach autorskiego programu dydaktycznego Sieci licencjonowanych szkół języków obcych dla dzieci MAŁA LINGUA zajęcia opierają się na autorskich materiałach dydaktycznych, przygotowanych dla każdej grupy wiekowej w formie THE BLABBERS` PROJECT PACK, który zawiera:

- Ilustrowany "Słownik Blabbersów"

- płytę z piosenkami oraz płytę karaoke „The Blabbers` songs fan club”,

- płytę z piosenkami oraz płytę karaoke „Rhyming, miming, diving, climbing”, wraz z książką o tym samym tytule

- Kalendarz Wydarzeń z życia Blabbersów, 

- Kolorowankę Blabbersów

- „The Blabbers Book, czyli Historie Blabbersów” 

- książkę „Dziecięce smaki świata, czyli podróże Blabbersów, cz. I. The Blabbers go to France” 

- Dydaktyczną grę planszową “Dziecięce Smaki Świata, czyli podróże Blabbersów i Spacers”, 

 - Portfolio językowe, czyli paszport Blabbersa w kształcie ćwiczeń językowych

- Karty Pracy Przedszkolaka (dla grup przedszkolnych)

Wykorzystanie autorskich materiałów dydaktycznych pozwala nie tylko na naukę samego języka, ale też umożliwia wprowadzenie na lekcjach języka obcego wiedzy o kulturze krajów świata i pokazuje, że język jest nie tylko wirtualnym narzędziem do komunikacji w klasie, ale przede wszystkim służy do porozumiewania się w świecie, jest  podstawowym narzędziem w dialogu międzykulturowym.


Pobierz broszurę. 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Broszura o metodzie MAŁA LINGUA pdf 7,99 MB Pobierz
MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE
WHERE KNOWLEDGE AND FUN MEET HALFWAY.

Zapisz się na kurs językowy

Zapisy online

Nasi partnerzy

Strony internetowe TRUSTNET
Copyright (c) MALA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone