Szanowni Rodzice,

Od nowego roku szkolnego zdecydowaliśmy się na dużą zmianę w podejściu dydaktycznym w grupie wiekowej 10-12 lat. Grupę tę zaczynamy teraz klasyfikować, jako grupę wczesnych nastolatków tzw. EARLY TEENS. Baśniowy motyw rodziny Blabbersów zastąpiliśmy motywem SPACE, który zapewni Uczniom autonomię w procesie opanowywania języka, czyli możliwość wpływania we współpracy z Lektorem na formę i kontekst zajęć oraz umożliwi wzięcie pod uwagę jego potrzeb i zainteresowań na zajęciach językowych.

 

 

Dzieci w tym wieku tracą już zainteresowanie bajkami, dziecięcymi zabawami, tworzeniem wierszyków i stają się coraz bardziej autonomiczne. Wykazują zainteresowanie filmem, współczesna muzyką, nowoczesnymi technologiami. W odpowiedzi na ich potrzeby, stworzyliśmy grupę przejściową, która stanowi most między MAŁA LINGUA a LINGUA TEENS SPACE. W tym wieku u dzieci rozwija się potrzeba autonomii. Idealną odpowiedzią na tą potrzebę jest metoda SPACE, która zakłada, że program nauczania jest dostosowany do zainteresowań dzieci.

Na drugim etapie edukacyjnym u dzieci następuje świadome uczenie się poprzez analizowanie, porównywanie i wyciągnie wniosków. Bardzo ważnym elementem staje się wprowadzenie materiału najbardziej zbliżonego do materiału autentycznego, stąd wykorzystanie muzyki, slangu, filmu. Etap ten charakteryzuje się również zrównoważonym rozwojem systemów językowych: słownictwa, gramatyki, komunikacji, fonetyki i ortografii. Nasza metoda dla tej grupy wiekowej zakłada również zrównoważenie rozwoju sprawności receptywnych (słuchanie, czytanie ze zrozumieniem) i produktywnych (mówienie, pisanie). Nauczanie metodą projektu jak i teoria inteligencji wielorakich idealnie uzupełnia wszystkie techniki osiągnięcia tego efektu poprzez szereg odpowiednich technik rozwijania sprawności językowych.

W tej grupie wiekowej wprowadzamy również indeks Słuchacza, który będzie spełniał rolę narzędzia nie tylko motywującego Słuchacza do nauki, ale również będzie świadectwem postępów, wyników z całego cyklu nauczania w Naszej Szkole. Jest to również narzędzie, dzięki któremu Słuchacz będzie

mógł się identyfikować wśród swoich rówieśników i da mu poczucie autonomii i bycia traktowanym już jak nastolatek.

Konieczne materiały dydaktyczne, w które uczeń musi być wyposażony to w grupie 10-12 lat:

  • Podręcznik kursowy (cena wg cennika księgarni językowej)
  • Culture Space Calendar, czyli Kalendarz Wydarzeń Kulturowych – autorska publikacja dydaktyczna naszej szkoły (cena 15 PLN).

W przypadku wszelkich pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji.

Paweł Głazowski

Dyrektor Metodyczny

p.glazowski@malalingua.eu

MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE
WHERE KNOWLEDGE AND FUN MEET HALFWAY.

Zapisz się na kurs językowy

Zapisy online

Nasi partnerzy

PWN Matplaneta Talenty Guliwer
Strony internetowe TRUSTNET
Copyright (c) MALA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone